Javascript must be enabled for the correct page display

Het effect van vernatten en bekalken op de nutriëntenlimitatie van Dotterbloemgraslanden

Inberg, H. (1995) Het effect van vernatten en bekalken op de nutriëntenlimitatie van Dotterbloemgraslanden. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1995_HInberg.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Drie graslanden waarin Dotterbloem (Caltha palustris) de kenmerkende soort is of was zijn onderzocht op hun limitatie door de nutriënten N, P en K. Tevens werd onderzocht of vernatting en bekalking van invloed is op de nutriëntenlimitatie. Onderzoek is verricht langs de Drentse Aa tussen Oudemolen en Taarlo (Drente), in de Peenewiese bij Gutzkow (Duitsland) en in Polder Bloksloot tussen Sneek en Joure (Friesland). Langs de Drentse Aa zijn 2 percelen onderzocht. Op één perceel staat een goed ontwikkeld Calthion, op de ander een voormalig Calthion, dat sterk is verdroogd. Het Calthion in Gutzkow is een goed ontwikkeld Calthion op zeer kalkrijke bodem. Het voormalige Dotterbloemgrasland in de Blokslootpolder is sterk verzuurd. Caltha palustris, die hier voorheen talrijk was, is er grotendeels verdwenen. In dit gebied is eenmalige bekalking uitgevoerd, waarvan het effect op de nutriëntenlimitatie is onderzocht. Er is een veldbemestingsexperiment uitgevoerd in beide percelen langs de Drentse Aa. Br zijn Bouma Janssen experimenten uitgevoerd met intacte zoden afkomstig uit Gutzkow en de Blokslootpolder. Bij deze experimenten kreeg vegetatie voedingsoplossingen toegediend met een wisselende samenstelling. Daarnaast is er een fytometerexperiment uitgevoerd met grond uit beide percelen van de Drentse Aa. Als fytometer werd Holcus lanatus gebruikt. De grond uit het verdroogde perceel werd experimenteel vernat en de invloed van vernatting werd onderzocht. Uit het Bouma Janssenexperiment met zoden uit het Caithion in Gutzkow blijkt dat stikstof hier het belangrijkste limiterende nutrient is, terwijl ook kalium en mogelijk fosfor in mindere mate limiterend zijn. Uit het Bouma Janssenexperiment met zoden uit het verzuurde dotterbloemhooiland in de Blokslootpolder bleek eveneens dat stikstof het belangrijkste nutrient is, terwijl ook fosfor en kalium limiterend zijn. Bemesten met kalk heeft wel een verhoging van de pH tot gevolg, maar geen verandering in de totale fytomassaproduktie en nutrientenlimitatie. Met het veldbemestingsexperiment in het goed ontwikkelde Calthion in de Drentse Aa is geen nutriëntenlimitatie aangetoond. In het verdroogde Calthion lijkt kalium limiterend te zijn. Ben Bouma Janssen experiment toont aan dat in beide percelen zowel stikstof als kalium limiterend kunnen zijn. In de discussie wordt benadrukt dat het verschil in de wijze van experimenteren de verklaring is voor het verschil tussen beide experimenten. Uit het fytometer experiment met grond uit de Drentse Aa blijkt dat kalium limiterend is voor de groei van Holcus lanatus. N limitatie speelt vrijwel geen rol en P is niet limiterend. Bij vernatten lijkt de kalium limitatie voor Holcus verminderd te worden. Vernatten van de onbemeste grond verhoogt de produktie van Holcus, terwijl vernatten in combinatie met K bemesting de produktie verlaagt. Voor Holcus heeft eenmalige bekalking geen invloed op de nutriëntenlimitatie. Nutriëntenlimitatie lijkt in het Calthion in de Drentse Aa geen belangrijke factor te zijn. Lokale omstandigheden lijken van grote invloed te zijn op de nutriëntenlimitatie.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:47
Last Modified: 15 Feb 2018 07:47
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10019

Actions (login required)

View Item View Item