Javascript must be enabled for the correct page display

Veenvorming en vegetatieontwikkeling in de Onner- en Oostpolder

Molenaar, W. (1989) Veenvorming en vegetatieontwikkeling in de Onner- en Oostpolder. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1989_WMolenaar.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Naar aanleiding van de instelling van de wet op de waterhuishouding moet op provinciaal niveau een beleid worden geformuleerd ten aanzien van het grondwatergebruik. In het kader hiervan wordt er in opdracht van de provincie Groningen door de vakgroep plantenoecologie van de RU Groningen onderzoek gedaan naar de oecologische effecten van de waterwinning. Waterwinning vindt o.a. plaats in de Onner- en Oostpolder in de gemeente Haren. Deze locatie is sinds 1935 in gebruik. Om de oecologische effecten van de waterwinning aan te kunnen geven is inzicht vereist in de hydrologie van het gebied van voor de waterwinning. De huidige hydrologie en de daaraan gekoppelde vegetatieverspreiding is vermoedelijk veranderd als gevolg van antropogene invloeden, waaronder de genoemde waterwinning. In het kader hiervan wordt ondermeer onderzoek verricht aan de veenpakketten die in de polders worden aangetroffen. Een veenpakket is doorgaans opgebouwd uit verschillende veensoorten: lagen met een verschil in samenstelling wat betreft plantenresten. Elke veensoort geeft een indicatie omtrent de tijdens de veenvorming heersende milieuomstandigheden. De samenstelling en de opbouw van een veenpakket kunnen zo inzicht geven in de ontwikkeling van de vegetatie in de tijd en de daaraan gekoppelde veranderingen in milieuomstandigheden met name de hydrologie en de daarmee samenhangende voedingstoestand. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de samenstelling en opbouw van het veenpakket in de Onner- en Oostpolder. Het rapport is als volgt opgedeeld: In hoofdstuk 2 wordt. ingegaan op het proces van veenvorming. Er wordt ondermeer een classificatie van venen gegeven op basis van de hydrologische omstandigheden waaronder een veen is ontstaan en de kwaliteit van het voedingswater. Daarnaast wordt er ingegaan op de natuurlijke vegetatie in beekdalen. Hoofdstuk 3 bevat een gebiedsbeschrijving waarin onder andere wordt ingegaan op de hydrologie en geologie van bet onderzoeksgebied. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten respectievelijk de gevolgde werkwijze, de presentatie van de resultaten en de interpretatie daarvan, dit ondermeer aan de hand van de veentypologie van Succow die behandeld wordt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 6 wordt op basis van dit onderzoek een reconstructie gegeven van de veenvorming in het onderzoeksgebied.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10048

Actions (login required)

View Item View Item