Javascript must be enabled for the correct page display

Mathematische theorieen en de oecologische realiteit

Wolda, H. (1957) Mathematische theorieen en de oecologische realiteit. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img] Text
Ma_Biol_1957_HWolda.CV.pdf - Other
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

In deze scriptie is een zeer beknopt overzicht gegeven van verschillende mathematische theorieën op het terrein van de popu1atiedynamica. Voor uitvoerige gegevens over de afleiding van de vergelijkingen en over allerlei uitwerkingen hiervan wordt verwezen naar de verschillende in de literatuurlijst genoemde werken. Dc premisses van de diverse auteurs bij het opstellen van hun mathematische modellen zijn aan een uitvoerig onderzoek onderworpen. Hieruit is gebleken dat er veel en ernstige bezwaren zijn in te brengen tegen de theorie van Volterra, maar ook tegen die van Bailey en Nicholson, waardoor een deel althans van hun conclusies op losse schroevcn is komen te staan. Dit geldt al voor de beschouwingen over de groei van één enkele populatie, en zeker voor de interacties tussen verschillende diersoorten. Maar, waar de theorie nog het meest in overeenstemming met de praktijk schijnt te zijn, worden de vergelijkingen z6 gecompliceerd dat een behoorlijke analyse zeer moeilijk, zo niet onmogelijk wordt. Daarom ontkennen verscheidene auteurs zoals Andreawartha en Birch het nut van mathematisehe theorieën in het algemeen. Dit laatste gaat echter te ver. De wiskunde kan van zeer groot nut zijn bij het opstellen van een werkhypothese en bij het analyseren van experimentele gegevens. M en mag een methode niet verwerpen omdat men er tot nog toe niet is geslaagd een waterdichte theorie op te stellen. Men moet streven naar een theorie die wel op vaststaande gronden rust omdat men dan met de wiskunde als hulpmiddel het doel om de interacties tussen dier en milieu te begrijpen veel meer kan benaderen, dan met logisch redeneren alleen. Waarnemingen in de natuur en experimenten in het laboratorium zijn er nog veel te weinig gedaan om al tot een gevolgtrekking te kunnen komen welke theorie waarschijnlijk de meeest juiste is. Het is zaak de beschikbare gegevens zo veel mogelijk uit te breiden en aan te vullen. Men moet de theorieën van Volterra, Nicholson en van Andrewartha & Birch naast elkaar stellen, en daaruit werkhypothesen en vraagstellingen opbouwen Het ziet er naar uit dat een nauwe samenwerking tussen biologen en mathematici noodzakelijk is bij het populatieonderzoek.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10055

Actions (login required)

View Item View Item