Javascript must be enabled for the correct page display

Een nieuwe typologie voor kweldervegetaties

Boersma, R.A. (1988) Een nieuwe typologie voor kweldervegetaties. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1988_RBoersma.CV.pdf - Published Version

Download (515kB) | Preview

Abstract

In het verleden zijn door meerdere onderzoekers in verschillende jaren en op verscheidene kwelders en landaanwinningswerken vegetatiekarteringen uitgevoerd. Veelal is daarbij ter plekke een typologie ontworpen die dan doorgaans achteraf onvoldoende overeenstemming bleek te vertonen met typologieën van vergelijkbare vegetaties. Oorzaak hiervan is de werkwijze zoals die in de klassieke vegetatiekunde gebruikelijk is. Die werkwijze houdt in dat met een van de vegetatiekundige opnames als uitgangspunt via een 'knip-en-plak-methode' een structuur in de verzameling van opnames wordt aangebracht die op elkaar lijkende opnames zoveel mogelijk naast elkaar zet in een vegetatietabel. In deze tabel worden vervolgens weer lijnen getrokken die de grenzen van de te onderscheiden vegetatietypes bepalen. Ofschoon dit alles met de nodige systematiek kan worden uitgevoerd, is het duidelijk dat er in de loop van het ontwikkelingsproces keuzemomenten voorkomen waarbij de verkiesbaarheid van de alternatieven niet altijd even voor de hand ligt. De belangrijkste keuzes zijn de bepaling van de eerst te plaatsen opname en de vaststelling van de relatieve mate van overeenkomst van verschillende opnames lijkt opname A nu meer op B of op C? Ook de begrenzing van de vegetatietypes is lastig te onderbouwen. Het gebrek aan vastomlijnde regels voor dergelijke keuzes beperkt de overdraagbaarheid en daarmee de controleerbaarheid. Door de opnames te verwerken met een computerprogramma is het echter mogelijk deze bezwaren te ondervangen. Door de nadruk te leggen op de kwantitatieve aspecten van de samenstelling van de vegetatie kunnen de genoemde keuzes worden omzeild dan wel expliciet gemaakt, zodat het ontwikkelingsproces van de typologie controleerbaar en beheersbaar wordt. Met behulp van een uitgebreide verzameling opnames van kweldervegetaties en een computerprogramma is hier een typologie ontwikkeld die - controleerbaar en reproduceerbaar is, - inpasbaar is in het in de literatuur gangbare systeem van plantengemeenschappen, - vergelijkbaar is met eerder opgestelde, 'klassieke' kweldertypologieën, - in het Nederlandse Waddengebied ruim toepasbaar is, - eenvoudig verder onderbouwd c.q. uitgebreid kan worden.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10119

Actions (login required)

View Item View Item