Javascript must be enabled for the correct page display

Habitat-selectie van de Brand- en de Rotgans aan de Groninger kust

Kuijper, D. (1997) Habitat-selectie van de Brand- en de Rotgans aan de Groninger kust. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1997_DKuijper.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

De verspreiding van de Rot- en Brandgans langs de Groninger kust is bekeken in relatie tot vegetatie-typen en vegetatie-structuur. Hiervoor zijn wekelijks tellingen verricht van alle ganzen langs de kust, en zijn keuteltellingen gedaan. De keuteltellingen werden verricht op aan elkaar grenzende percelen met een verschillende vegetatie-structuur (door een verschilende beweidingsdruk). Hiermee is onderzocht wat het effect is van vegetatie structuur, op de keus van de ganzen om op die plekken te foerageren. Er is gekeken naar het effect van een verschillende bedekking van Atriplex portulacoides, een plantensoort die dominant wordt bij een lage beweidingsdruk op de lage kwelder. En naar het effect van verschillende bedekking van Artemisia maritima, een plantensoort die dominant wordt bij een lage beweidingsdruk op de hoge kwelder. Het bleek dat er aanzienlijke verschillen in het terreingebruik van beide ganzen-soorten waren, waarbij de Rotgans verspreid over de hele kwelder voorkwam en de Brandgans alleen op de hoge kwelder en in de polder. De meeste juvenielen werden ook op de hoge kwelder (en voor de Brandgans in de polder) gevonden wat aangeeft dat dit de meest aantrekkelijke foerageergebieden zijn. De structuur van de vegetatie had een groot effect op het gansgebruik. Op de lage kwelder neemt bij een toenemende bedekking van Atriplex portulacoides (afname van de beweidingsintensiteit) het foerageren door ganzen geleidelijk af. Op de hoge kwelder neemt in een mozaïek-vegetatie van kort gras met hoge Artemisia het foerageren door ganzen drastisch af. Bij 10% bedekking van Artemisia is het voor de ganzen nauwelijks aantrekkelijk meer. De gevonden verschillen konden niet toegeschreven worden aan kwaliteitsverschillen van de voedselplanten. Vegetatie-structuur verschillen zorgen er waarschijnlijk voor dat er minder efficiënt gegraasd kan worden. Dit heeft belangrijke consequenties voor het beheer van kwelders waar men streeft naar een grote variatie in vegetatie, wat gevolgen heeft voor de draagkracht van het gebied voor ganzen.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10120

Actions (login required)

View Item View Item