Javascript must be enabled for the correct page display

Landschapsoekologie van Rotstergaaster Wallen en Oosterschar

Koopman, J. (1986) Landschapsoekologie van Rotstergaaster Wallen en Oosterschar. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1986_JKoopman.CV.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview

Abstract

In dit verslag wordt nader ingegaan op de vegetatie in relatie tot een aantal hydrologische en geomorfologische aspekten van het Oosterschar en de Rotstergaaster Wallen, een tweetal natuurgebieden ten zuidwesten van Heerenveen in Friesland, In Hst. 3 wordt de geologische opbouw en de geomorfologie van beide gebieden besproken De Tjonger stroomde oorspronkelijk zuidelijker. De huidige loop heeft geen diep dal door het keileern uitgeschuurd: het keileem loopt door tot aan de Tjonger. De Rotstergaaster Wallen vormen een zeer geaccidenteerd gebied op de beekdalrand van het Tjongerdal. We kunnen de Rotstergaaster Wallen beschouwen als een middenloopsituatie met geringe kweldruk, In de lage delen langs de Tjonger vinden we plaatselijk veen met een dun kleidek, De zandkoppen in deze lage graslanden zijn opgestoven rivierduintjes Het Oosterschar staat niet onder invloed van de Tjonger. Het gebied sluit aan bij het veengebied van hot lage midden in Friesland. In Hst. 4 wordt de hydrologie van beide gebieden besproken, Beide gebieden blijken geen uitgesproken kwelgebieden te zijn, Wel zijn er lokaal invloeden van diep grondwater aantoonbaar. Dikwijls hebben we te maken met mengvormen van regenwater en diep grondwater, In de Rotstergaaster Wallen blijkt oppervlakkig afstromend grondwater een rol te spelen. Hst. 5 besteedt aandacht aan de verspreiding van vegetatietypen en een aantal indikatorsoorten, Van beide gebieden is een vegetatiekaart samengesteld (Bijlage 5.1. en 5.2.) In Hst. 6 wordt de samenhang tussen de onderscheiden vegetatietypen en hun abiotiek nader besproken, In de Rotstergaaster Wallen blijken nog diverse elementen van de oorspronkelijke situatie van rond 1900 aanwezig. Net name Borstelgrasland en Kamgrasweide zijn goed ontwikkeld. Dotterbloemhooilanden en Blauwgrasland zijn matig tot slecht ontwikkeld. De vegetatie in het Oosterschar heeft te lijden van uitdroging. Deze uitdroging hangt samen met de gegraven diepontwatering begin jaren zestig. Ingrijpende hydrologinche maatregelen moeten dit probleem een halt toe roepen. In Hst. 7 komen de potentië1e waarden aan de orde en wordt nader ingegaan op het te adviseren beheer, De Rotstergaaster Wallen blijken over grote mogelijkheden te beschikken. De geomorfologie van het gebied is weinig aangetast; egalisatie e.d, hebben niet plaatsgevonden. Achteruitgangen in de vegetatie moeten vooral gezocht worden in een verminderde kweldruk t.o.v. vroeger, wat samenhangt met grootschalige, regionale invloeden. Het Oosterschar heeft door de uitdroging sterk te lijden van verzuring en verruiging. Positief is dat het gebied voedselarm is Mede op basis van de landschapsoekologische kaarten (Hst. 6) zijn voor beide gebieden een aantal beheerseenheden samengesteld (Hst. 7).

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10143

Actions (login required)

View Item View Item