Javascript must be enabled for the correct page display

Knippend begrazen : de invloed van knippen en nutriëntenaanbod op intra- en interspecifieke konkurrentie tussen Calamagrostis spigeios, Agrostis stolonifera en Phragmites australis

Drenth, W. (1985) Knippend begrazen : de invloed van knippen en nutriëntenaanbod op intra- en interspecifieke konkurrentie tussen Calamagrostis spigeios, Agrostis stolonifera en Phragmites australis. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1985_WDrenth.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Een achterliggende vraag bij dit onderzoek was of paardenbegrazing, zoals dat door de RIJP (Rjksdienst voor Ijsselmeerpolders) aangewend zal gaan worden, een geschikte manier is om verruiging van de Lauwersmeerpolder door duinriet (Calamagrostis epigeios)(C), te voorkomen. Volgens eerder onderzoek eten koeien geen duinriet. Het is bekend dat paarden de vegetatie kort afgrazen, koeien juist lang. In een kasexperiment zijn in plastic bakken in Lauwerszeezand mono- en mengcultures geplant van C met de andere, veel in de Lauwerameerpolder voorkomende soorten, Agrostis stolonifera (A) en Phragmites australis (P). Om begrazing te simuleren zijn de planten na 40 dagen op een bepaalde lengte afgeknipt (niet, lang en kort), of een kombinatie hiervan en na 70 dagen geoogst. Om de invloed van knippen op groei en concurrentievermogen van C t.o.v. z'n buursoorten te kunnen bekijken, is gekeken naar biomassaopbrengsten (boven- en ondergronds), spruitdichtheden en allocatie van droge stof (o.a. spruitwortelverhouding, S/W). Het verschil tussen intra- en interspecifieke concurrentie was te berekenen door te werken met een additieve opzet van de mengcultures. De gegevens zijn verwerkt met een concurrentiemodel van Fresco. Het experiment is bij drie verschillende nutriëtennivo' s uitgevoerd. Tijdens het experiment blijkt dat bij de hogere nutriëtenniveaus een geringere biomassaproductie te zien is. Blijkbaar bevat het laagste niveau reeds voldoende stikstof, terwijl de overmaat aan N bij de hogere niveaus waarschijnlijk in gasvorm verdwijnt. Vooral C blijkt minder goed te groeien bij de hogere nutriëntenniveaus. Het heeft een hogere S/W verhouding bij niveau II t.g.v. een afname van de wortelmassa. Het heeft voordeel van meerdere buurplanten van zowel eigen als concurrerende soort (negatieve intraspecifieke concurrentiecoëfficient). Het beste kan daarom naar de effecten van knippen bij het laagste niveau gekeken worden, daar dit het meest vergelijkbaar is met de voedselarme Lauwersmeerpolder. Bij knippen is een afname te zien van de bovengrondse biomassa en, vooral bij C,(veel sterker dan bij A en P) is er een sterke afname van de wortelmassa, zodat z'n S/W verhouding relatief weinig afneemt. Op korte termijn zal dit een voordeel zijn voor C, maar wortelstelsel van A en P zouden deze soorten op langere termijn wel eens de sterkere concurrenten kunnen zijn. Er is een geringe afname van het aantal scheuten te zien. De zwakkere "competitors" A en P (wat blijkt uit de interspecifieke concurrentiecoëfficient) blijken, zoals ook in eerdere onderzoeken naar voren kwam, relatief voordeel te hebben van kort knippen. De vrij constant blijvende S/W van C bij knippen is blijkbaar geen garantie voor een sterk blijvend concurrentievermogen. Riet heeft in eerste instantie na knippen voordeel van z'n reservevoorraad in de wortelstokken. Worden de resultaten uit dit onderzoek met de nodige voorzichtigheid gerelateerd aan de werkelijke veldsituatie dan blijkt dat C alleen voordeel heeft (zal verruigen) bij niet begrazen als het samen met P groeit. Calamagrostis heeft er sterk nadeel van als het niet begraasd wordt terwijl A en P wel kort gehouden worden. Beide concrrerende soorten (A en P) kort afgrazen, zoals bij paardenbegrazing zal gebeuren werkt ook nadelig op C. Paardenbegrazing zou dus een goede manier zijn om verruiging te voorkomen. Indien koeien C niet eten (en A en P lang afgrazen) zoals in onderzoek van Beemster en Terpstra (198k) werd aangetoond zou ook koeienbegrazing duinriet kunnen terugdringen.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10203

Actions (login required)

View Item View Item