Javascript must be enabled for the correct page display

Verspreiding van waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodem, rond Oudega (Friesland)

Keizer, J.J. and Brongers, M. (1988) Verspreiding van waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodem, rond Oudega (Friesland). Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1988_JKeizer.CV.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview

Abstract

Dit verslag is het resultaat van onderzoek aan macrofytenvegetaties. Het veldwerk vond plaats van april tot augustus 1985 in de omgeving van Oudega. Het studiegebied ligt in het middendeel van de provincie Friesland, waar de zandbodems van de Friese Wouden overgaan in de veenbodems van het Lage Midden. Macrofytenvegetaties hebben aanzienlijk te leiden gehad van veranderingen in landgebruik en peilbeheer gedurende de laatste decennia. Het onderzoek vond plaats op initiatief van de natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Het was voornamelijk gericht op het krijgen van een overzicht van de huidige macrofytenvegetaties. Hiertoe is een kartering uitgevoerd, die bestond uit het noteren van de aanwezigheid van alle waterplanten en sommige helofyten in vakken van 500 bij 500 meter. Maandelijks zijn enige opnamen gemaakt en watermonsters genomen. Tevens zijn op de opnameplaatsen monsters genomen van de onderwaterbodem. De vakken bleken aanzienlijk te variëren qua aantallen soorten. Klustering van de vakken (met het programma Near) resulteerde in negen groepen. In één clustergroep komen op één na alle soorten voor, terwijl in de overige groepen steeds meer en vaker gevonden soorten ontbreken. Een relatie met bodemtype(n) is gevonden voor zowel het (gemiddeld) aantal soorten per vak als enige clustergroepen en afzonderlijke soorten. De gecorreleerde soorten zijn hoofdzakelijk gerelateerd aan veenbodems. Kwelverschijnselen zijn tijdens het veldwerk genoteerd en voor de uitwerking geclassificeerd naar hoeveelheid per vak. Veel en vrij veel kwelverschijnselen zijn gecorreleerd met veenbodems. Het gemiddeld aantal soorten zowel als een aantal soorten zijn gerelateerd aan de hoeveelheid kwelverschijnselen per vak. In het geval van de soorten gaat het alleen om correlaties met veel en vrij veel kwelverschijnselen per vak. De opnamen, waarvan alleen die van juli zijn geclusterd (met het programma Simclus), laten het belang van het watertype voor macrofytenvegetaties zien. Met het watertype hangen verscheidene factoren (bijvoorbeeld dimensies) samen. Gezien de grote regenval en daarom het niet inlaten van boezemwater kunnen de watermonsters niet als representatief worden beschouwd. Dit wordt bevestigd bij vergelijking met gegevens uit voorgaande jaren. Desalniettemin kunnen de monsters op grond van de fosfaatgehalten als eupolytroof worden geklassificeerd. De meerderheid van de gevonden soorten is karakteristiek voor voedselrijk water. De monsters van de onderwaterbodem zijn genomen om te zien of soorten als zaad en/of vegetatieve delen aanwezig zijn en tegelijkertijd in de actuele vegetatie ontbreken. Dit was slechts het geval voor een klein aantal soorten.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10211

Actions (login required)

View Item View Item