Javascript must be enabled for the correct page display

Onderzoek naar factoren van invloed op de verandering van grootte-verdelingen in populaties

Ronde, L. (1986) Onderzoek naar factoren van invloed op de verandering van grootte-verdelingen in populaties. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1986_LRonde.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

In een gecombineerd veld- en klimaatkameronderzoek werd bet fenomeen 'size—hiërarchie' aan een nadere beschouwing onderworpen. De in bet veld onderzochte populaties van Lycbnis flos-cuculi, Myosotis palustris ssp palustris, Crepis paludosa en Cardamine pratensis hadden allemaal een drooggewicbtsverdeling, die positief scbeef was. De lengtes van de individuen waren in elk van de populaties normaal verdeeld. Binnen elk van de populaties bleek steeds een positieve correlatie te bestaan tussen enerzijds de lengte of bet drooggewicht en anderzijds bet aantal gevormde reproductieve structuren van de plant. Uit de resultaten van de klimaatkamerproeven met Myosotis palustris bleek, dat er bij alleen opgroeiende planten een verband bestaat tussen de in bet onderzoek gebruikte sib-families en de rangorde in de size—hiërarcbie. Verandering van bet nutriëntenaanbod heeft geen invloed op de volgorde in de rangorde, maar is slecbts van belang voor bet drooggewicht. Wel was op het arme en rijke voedingsniveau de ongelijkheid in de grootteverdeling hoger dan op bet voor de plant optimale niveau. Competitie verhoogt de ongelijkbeid in de grootteverdeling. Ook in dit geval blijft echter de ongelijkbeid op bet optimale niveau het laagst. Bij afwezigbeid van competitie beeft de grootte van bet gebruikte zaad geen invloed op bet drooggewicbt van de plant. Onder competitie ontstaan uit grotere zaden ecbter duidelijk grotere planten, zodat hier zaadgrootte wel van invloed is op de positie in de size—hiërarchie. Op bet optimale voedingsniveau is bet aantal planten, dat gaat bloeien bet grootst, maar ondercompetitie is het percentage bloeiers steeds kleiner dan bij de apart opgroeiende individuen. Ook blijft de verdeling van de bloei over de sib—families op verschillende voedingsniveaus te verschillen. Hierdoor is op elk van de voedingsniveaus het gedeelte van de populatie, dat de nakomelingenschap verzorgt, weer anders, Grote ecologische betekenis heeft dit echter niet, Daarvoor is de ruis, die de milieuheterogeniteit in het veld veroorzaakt veel te hoog.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:48
Last Modified: 15 Feb 2018 07:48
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10221

Actions (login required)

View Item View Item