Javascript must be enabled for the correct page display

De werking van de response analyse en het dynamisch groeimodel, toegepast op vegetatiepatronen in de Lauwerszeepolder

Donk, R. van and Visser, H. (1983) De werking van de response analyse en het dynamisch groeimodel, toegepast op vegetatiepatronen in de Lauwerszeepolder. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1983_RvanDonk.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Ons onderzoek richtte zich op een vegetatietype in de Lauwerszeepolder waarin Aster tripolium, Agrostis stolonifera en Puccinellia maritima voorkomen. De bedoeling was te onderzoeken welke milieufactoren van invloed zijn op de verdringing van P,maritima door A.stolonifera. Hierbij werd er voor het eerst met de response analyse en het dynmisch groeimodel gewerkt, Er werd de werking van resp. de techniek en het model nagegaan en hun onderlinge relatie werd onderzocht. Vanuit de veldgegevens (vegetatieopnamen, met per opname metingen over het gehalte N-totaal en chloride van de bodem en de relatieve hoogte) werd met de response analyse geprobeerd tot potentiële responsecurven te komen en soorts-interferentiecoëfficiënten, Tijdens het toepassen van deze techniek, bleken er zich, bij het zoeken naar de best fittende potentiële responsecurven, problemen voor te doen, De door ons gebruikte methode gaf namelijk niet automatisch de best fittende curvencombinaties. Na afloop wisten we dus niet geheel zeker of we deze wel gevonden hadden. Zodoende is er geen antwoord gegeven op de vraag welke milieufactoren van invloed zijn op de verdringing van P. maritima door A. stolonifera. Er is een voorstel gedaan om het zoeken naar de best fittende curvencombinaties wat te verbeteren. Tevens is er voor gepleit de berekening van de potentiële responsecurven zodanig te verrichten, dat die in het veld gevonden waarden onder de curven komen te liggen, wat overeenstemt met de oecologische randveorwaarden. Door het in de kas volgen van de groei van de drie soorten, in monoculture en in gemengde groei, op voedingsoplossingen met drie verschillende stikstofniveau's en op potten met potaarde met vier verschillende chlorideniveau's, zou inzicht in de oorzaken van interferentie kunnen ontstaan. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het dynamisch groeimodel, Door een aantal parameters van het model te schatten kan de gemeten groei gesimuleerd worden, Bij de monocultures op voedingsoplossingen met het hoogste stikstofniveau bleek dit goed mogelijk. Bij de monocultures op voedingsoplossingen met lagere N-niveau’s bleek aanpassing van het model nodig voor de factor die groeiremming vanwege voedselgebrek vertegenwoordigd. Deze factor is door ons op een andere manier berekend, waardoor de simulatie beter werd. Simulatie van de groei van de mengcultures bleek vanwege problemen met de intra- en interspecifieke interferentie, onmogelijk. Simulatie van de groei van de drie soorten op potten met verschillende chioride-niveau's leverde een slechte fit, waarbij een belangrijke oorzaak waarschijnlijk de sterk variërende chloride-concentratie was. De met de response analyse bepaalde interferentie-coëfficiënten bleken dus niet met het dynamisch groeimodel geanalyseerd te kunnen worden.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:50
Last Modified: 15 Feb 2018 07:50
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10545

Actions (login required)

View Item View Item