Javascript must be enabled for the correct page display

De torenvalk : grenzen aan de ouderlijke zorg

Vulink, T. (1982) De torenvalk : grenzen aan de ouderlijke zorg. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1982_TVulink.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Hoe is de verandering in jaagrendement, tijdsbudget en energetische uitgave van de torenvalk in de loop van het jaar? Hoe is het broedseizoen in de jaarcyclus van aanbod en behoefte ingepast? Het gemiddeld jaagrendement, tijdens de verschillende fasen in het jaar, is zowel bij ♂♂ als bij ♀♀ tijdens de nestjongfase het hoogst. Tijdens fasen waarin zowel gegevens van ♂♂ als van ♀♀ beschikbaar zijn, ligt het gemiddelde jaagrendement van ♂♂ steeds hoger dan van ♀♀. De tijdsbesteding en D.E.E. veranderen in de loop van bet jaar. De som van de percentages jagen en vliegen en de D.E.E. vertonen bij ♂♂ een toenemende trend vanaf de rui tot de legfase. Tijdens de legfase en nestjongfase is de D.E.E. het hoogst, 3.5 a 3.7 B.M.R. Bij de ♀♀ vertoont de D.E.E. een dalende trend van 3.2 B.M.R. tijdens nestjongfase 2 tot 1.8 tijdens de legfase. De energetische uitgaven zijn tijdens balts, leg en broed ca. 200 k.J/24 uur. Tijdens een groot deel van bet jaar ligt de D.E.E. van een factor 2 hoger dan van ♀♀. Tijdens de leg is de negatieve correlatie tussen rendement en tijd besteed aan jagen significant; het gemiddeld aantal P.0./dag tijdens de leg vertoont een verzadigingsniveau, dat globaal met 7 P.0.'s/dag aan te geven is. Gedurende de nestjongfase bestaat er geen significante correlatie tussen rendement en tijd besteed aan jagen; in het merendeel van de gevallen is het aantal P.O's hoog, wanneer het rendement hoog is. Er zijn aanwijzingen dat bij de torenvalk de legfase de meest kritieke fase is, wat betreft de voedselopname tijdens de voortplantingsperiode. Wat is de invloed van de hongersituatie van de nestjongen op bet jaagrendement en jaagstrategie van de ouders? Bij 3 van de 4 uitgevoerde hongerexperimenten is het jaagrendement op de hongerdagen hoger dan op de controledagen. De verhoging van het jaagrendement bij ♂#351 (Kate) wordt waarschijnlijk bereikt doordat hij tijdens de hongerdagen zijn jaagtijd concentreert op een plek in de home-range waar bij een hoog rendement heeft. Hoe ligt het inspanningsniveau en prooiaanvoer van de ouders tijdens de nestjongfase t.o.v. het inspanningsniveau tijdens de bijvoer en hongerexperimenten? Het inspanningsniveau is uitgedrukt in termen van energetische uitgaven. Op dagen waarop bijgevoerd wordt, wordt door het ♂ minder tijd aan jongen besteed en worden door de ouders minder prooien aangevoerd dan op de controledagen. Hongerexperimenten aan het begin van de nestjongfase hebben zeer weinig invloed op het tijdsbudget van het ♂. Wel vond bij kast 14 een geringe verhoging van de prooiaanvoer plaats op de 2e hongerdag. Dit komt waarscbijnlijk door een verhoging van het jaagrendement. Hongerexperimenten aan bet eind van de nestjongfase hebben zowel bij het ♂ als bij het ♀ een duidelijke toename in et percentage jagen en de energetische uitgaven tot gevolg. Be energetische uitgaven liggen bij het ♂ hoger dan bij het ♀. 0ok de hoeveelheid aangevoerde prooien is op de hongerdagen veel hoger dan op de controledagen. De hoeveelheid aangevoerde prooien door het ♂is hoger dan door het ♀. Bij de hongerexperimenten bij kast 14 (vroeg) en kast 40 is het gemiddeld prooigewicht op hongerdagen hoger dan op de controledagen, het verschil is echter niet significant. Bij het hongerexperiment bij kast 14 (laat) is het gemiddeld prooigewicht op de hongerdag significant lager dan op de controledagen. Bij kast 5 verschillen de gemiddelde prooigewichten op resp. hongerdagen en controledagen niet van elkaar. De resultaten van de hongerexperimenten zijn een aanwijzing dat er geen sprake is van één star maximum inspanningsniveau tijdens de nestjongfase. Kennelijk is het ♂ bereid aan het eind van de nestjongfase meer energie in de jongen te investeren dan aan bet begin van de nestjongfase.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:51
Last Modified: 15 Feb 2018 07:51
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10633

Actions (login required)

View Item View Item