Javascript must be enabled for the correct page display

Bodemekologische vergelijking van een biologisch-dynamisch en een gangbaar veeteelt-bedrijf te Doldersum

Alma, W. and Jansen, H. and Pathuis, W. and Wieringa, F. (1983) Bodemekologische vergelijking van een biologisch-dynamisch en een gangbaar veeteelt-bedrijf te Doldersum. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1983_PAL.CV.pdf - Published Version

Download (6MB) | Preview

Abstract

In aansluiting op de landbouwkundige en maatschappelijke discussie over de gevolgen van de huidige intensieve landbouw voor het milieu, werd een bodemecologisch onderzoek gedaan, waarbij een intensief (gangbaar) en een biologisch-dynamisch veeteeltbedrijf op zandgrond te Doldersum met elkaar vergeleken werden. De vraag die wij ons gesteld hebben was: "Wat voor bodemecologische verschillen bestaan er tussen deze beide bedrijven en in hoeverre komen deze voort uit het verschil in beheer"? Om dit te onderzoeken werd een tweedeling toegepast in een bodemkundig gedeelte (waarin fysische en chemische factoren van de bovenste 40 cm bepaald werden) en een biologisch deel (waarin fauna, beworteling en vegetatie), terwijl door een vragenformulier en gesprekken informatie over de bedrijfsvoering verkregen is. Op één perceel van elk bedrijf zijn telkens in april en september 3 keer in een proefare, volgens bestaande methoden, fysische en chemische factoren bepaald, terwijl fauna, beworteling en vegetatie in april, juni en september met tellings- en schattingsmethoden bepaald werden. De resultaten worden per hoofdstuk besproken en vervolgens in Hoofdstuk 7 met elkaar in verband gebracht. Uit het onderzoek komt het volgende beeld naar voren: Gangbare bedrijf: Veel processen spelen zich hier op een hoger niveau. Dit houdt in: een hogere bemesting, meer berijding en beweiding.Dit resulteert in hogere waarden voor de voedingsionen N, P en K een hogere kationenadsorptiecapaciteit (tevens hoger organische stofgehalte), een lagere pH en een hogere opbrengst voor gras en melk per ha. De diversiteit in bodemfauna en vegetatie is echter kleiner, terwijl de indringingsweerstand iets hoger is. Tijdens de weideperiode treedt in de bovenste 10 cm verdichting op. Tenslotte zijn er aanwijzingen gevonden voor een grotere uitspoeling van voedingsstoffen dan op het biologisch-dynamische bedrijf. Biologisch-dynamische bedrijf: De processen spelen zich hier op een lager niveau af: een lagere bemesting, minder berijding en beweiding hetgeen een lager gehalte aan voedingsionen tot gevolg heeft, een hogere pH en een lagere opbrengst aan melk en gras per ha. (de opbrengst in kg melk per koe was echter even groot als op het gangbare bedrijf). In het voorjaar was de bodem natter, terwijl de hoeveelheid voor planten beschikbaar vocht groter is. De diversiteit is hier groter zowel wat betreft de bodemfauna als wat betreft de vegetatie, terwijl de uitspoeling geringer is en de indringingsweerstand hoger. Het intensieve bedrijf is sterk afhankelijk van mest- en voeraanvoer van buitenaf om het bedrijf op zo'n hoog niveau draaiende te houden, terwijl het biologisch-dynamische bedrijf minder aangewezen is op hulpstoffen van buiten het bedrijf.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:51
Last Modified: 15 Feb 2018 07:51
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10636

Actions (login required)

View Item View Item