Javascript must be enabled for the correct page display

Beleidsstage : Geneesmiddelen in het Vechtstroomgebied

Muis, J. (2013) Beleidsstage : Geneesmiddelen in het Vechtstroomgebied. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
MasterLS_BMS_Geneesmiddelen_in_1.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[img] Text
MuisJAkkoordKaaijvander.pdf - Other
Restricted to Repository staff only

Download (21kB)

Abstract

Waterorganismen worden langdurig blootgesteld aan lage concentraties van (mengsels van) geneesmiddelen. De emissie van humane geneesmiddelen naar het oppervlaktewater is afkomstig van diffuse bronnen. De grootste vrachten (± 80%) komen echter vanuit woonwijken. Een deel van deze vrachten wordt verwijderd in rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s), maar de mate van verwijdering verschilt per geneesmiddel. Bovendien zijn er nog veel onduidelijkheden over de vorming van eventuele restproducten tijdens het zuiveringsproces, en met name de schadelijkheid hiervan. Diverse onderzoeken hebben effecten aangetoond bij forellen en karpers als gevolg van chronische blootstelling aan oppervlaktewaterrelevante concentraties van middelen als carbamazepine, diclofenac en metoprolol. Maar het aantal effectstudies is beperkt waardoor voor veel geneesmiddelen de daadwerkelijke effecten nog onbekend zijn. Aangezien geneesmiddelen zijn ontworpen om bij zeer lage concentraties werkzaam te zijn, zijn ook effecten van de overige geneesmiddelen op vissen en andere waterorganismen wel te verwachten. Bovendien zal het probleem eerder toe- dan afnemen, omdat de verwachte stijging van geneesmiddelengebruik in Nederland voor de komende 40 jaar 37% is. Er zijn er (nog) geen wettelijke waterkwaliteitsnormen voor geneesmiddelen, dus Waterschap Regge en Dinkel is momenteel niet verplicht om maatregelen te treffen voor het reduceren van de geneesmiddelconcentraties in het oppervlaktewater. Maar waterschappen hebben als waterkwaliteitbeheerders de zorg en verantwoordelijkheid voor een goede waterkwaliteit en geneesmiddelen zijn hierbij niet gewenst. Vanwege die reden, de (potentiële) risico’s voor de ecologie en de blijvende toename in geneesmiddelgebruik, zullen waterschappen aandacht moeten (blijven) geven aan dit probleem. Bovendien kunnen waterschappen gezamenlijk bouwstenen aandragen via de Unie van Waterschappen voor de strategie die de EU moet opstellen om negatieve effecten van geneesmiddelen in en via het watermilieu tegen te gaan. De Unie van Waterschappen en STOWA hebben toegezegd de coördinatie op zich te nemen van de landelijke aanpak die dit vereist. Waterschappen zijn echter niet als enige verantwoordelijk voor de aanpak van dit probleem. Daarom zullen waterschappen, zowel op landelijk als op regionaal niveau, met medicijnketenpartners in overleg moeten gaan om de meest doelmatige maatregelen te verkennen. Hiervoor is eerst een gedeeld probleembesef en urgentiegevoel noodzakelijk

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:54
Last Modified: 15 Feb 2018 07:54
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/11289

Actions (login required)

View Item View Item