Javascript must be enabled for the correct page display

Planmate

Meer, R.K. van der (1995) Planmate. Master's Thesis / Essay, Computing Science.

[img]
Preview
Text
Infor_Ma_1995_RKvanderMeer.CV.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview

Abstract

In de haalbaarheidsstudie, die voor PlanMate gepleegd word, bleek dat er in de bouw een grote behoefte bestaat aan eon goed ondersteunend, gebruikersvriendelijk personeelsplanningspakket. Ook bleek dat er een beperkte ondersteuning mogelijk moest zijn om met de planner mee te denken. Dit hield in dat het mogelijk moest zijn een kennissysteem te ontwikkelen voor een aantal planningsproblemen. Daarom is er binnen het project PlanMate II gepoogd deze zaken te verwezenlijken. Het eerste doel van de afstudeeropdracht was om PlanMate zo goed mogelijk op de roostertaak van de roostermakers te laten aansluiten. Dit gebeurde door kennisacquisitie bij de betrokken bedrijven. Na de opdracht wordt dit door middel van prototypen door KPD voortgezet. We konden dus spreken van de ontwikkeling van een gebruikersvriendelijke database. Het kennissysteem is verwezenlijkt door in beginsel de regelstructuur en objectgeörienteerdheid van de expertshell Nexpert [Neuron Data, zie deel 2] te gebruiken bij de kennisstructurering. Daarbij lag vooral de nadruk op de kennis van ploegcontinuïteit en het minimaliseren van reisafstanden. Deze reisafstanden waren door middel van de koppeling aan een reisplanner makkelijk te verkrijgen. Bij PlanMate was het van belang dat de berekening van de minimale reiskosten zo efficient mogelijk uitgevoerd konden worden. Het was nodig een snel algoritme to hebben, omdat we bij grotere bestanden al snel over een zeer grote probleemruimte konden spreken. Nexpert brengt als ontwikkelshell echter een aantal nadelen met zich mee, die het gebruik minder interessant maken voor hot bednjfsteven: 1 Een kennissysteem wordt een stuk duurder doordat een hardwarekey meegeleverd zal moeten worden. Een hardwarekey is een stukje hardware aan een LPT-poort van de computer waaraan de runtime versie van Nexpert kan controleren of de gebruiker Nexpert mag gebruiken. Zonder deze key zal Nexpert niet werken. 2. Het aanroepen en laten draaien van Nexpert is traag en niet 100% betrouwbaar. Omdat de uitvoer van Nexpert in een 'tekst'-vorm gegeven kan worden, was het mogelijk deze uitvoer te scannen en via een parser om te zetten naar een hogere programmeertaal. Door de kennisstructurering in de Nexpert-notatie weer te geven, heb ik geprobeerd aan de hand van deze regels een parser te construeren. Wat dan uiteraard ontbreekt is de objectgeörienteerdheid van Nexpert en het ingebouwde redeneermechanisme. Dit redeneermechanisme en de objectgeörienteerdheid moesten dus in de bewuste programmeertaal geïmplementeerd worden. De gekozen taal was Visual Basic, omdat KPD geïnteresseerd is in kennissystemen en onder MSWindows programmeert in Visual Basic. In de bouw wordt voomamelijk backward en forward chaining toegepast, daarom is alleen een aanzet gegeven voor hot ontwikkelen van deze redeneermechanismen.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Computing Science
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: English
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:29
Last Modified: 15 Feb 2018 07:29
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/8784

Actions (login required)

View Item View Item