Javascript must be enabled for the correct page display

BusiPoint where schedules meet...

Tienkamp, A. (2001) BusiPoint where schedules meet... Master's Thesis / Essay, Computing Science.

[img]
Preview
Text
Infor_Ma_2001_ATienkamp.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Gedurende mijn laatstejaar als student Informatica aan de Rijks Universiteit Gronmgen werd van me verlangd om een afstudeeropdracht te maken. Ik heb ervoor gekozen om deze opdracht te doen bij een extern (ICT) bedrijf, in plaats van intern bij de R.U.G. De reden hiervoor was bekend te raken met de arbeidsmarkt, waar ik me later in zou willen begeven. Het externe bedrijfwerd C.M.G. Noord Nederland, waar ik van 1-9-2000 tot 1- 5-2001 mijn afstudeeropdracht zou gaan lopen. Gedurende deze tijd wou 1k me bezig houden met het maken van een concreet product, dus met met een onderzoek. Gezien mijn kennis van een aantal programmeertalen en databases, werd gekozen voor een product, die onder andere ontwikkeld zou worden met behulp van Java en Oracle.De ontwikkeling van het product zou ik meemaken vanaf het idee tot het eindproduct, waardoor ik mijn kennis zo veel mogelijk zou kunnen gebruiken en eventueel verbeteren. Ook zou dit een unieke kans zijn om dit gehele proces te zien en mee te maken. Van dit hele proces, het samen met de opdrachtgever bedenken van een product, tot het realiseren van ditzelfde product, is dit het verslag. Gedurende dit verslag wordt geprobeerd weer te geven, hoe de ontwikkeling heeft plaatsgevonden en hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen. Hiernaast zal op bepaalde zaken dieper ingaan, om ook achterliggende theoretische aspecten te belichten. Ten eerste zal uitgelegd worden wat BusiPoint precies is. Waarom is het zo bijzonder? Wat onderscheidt het van de van alle andere Internet applicaties? Hierna zal kort verteld worden, waarop gelet moest worden om bet programma zo voor elkaar te kunnen krijgen, met andere woorden wet de aandachtspunten waren bij de ontwlkkeling. Vervolgens zal de gebruikte ontwikkelomgeving, Java Server Pages, uitgelegd worden en wat dat is en hoe het in BusiPoint tot zijn recht is gekomen. Na deze basiskennis over wat BusiPoint is en wat Java Server Pages zijn, zal dieper ingegaan worden op hoe we de eerder genoemde aandachtspunten in BusiPoint hebben behandeld. Als laatste zal nog getoond worden hoe het realiseren van BusiPoint tot stand is gekomen, dus hoe het project aangepakt is (hoofdstuk 11) en hoe het bijbehorende datamodel tot stand is gekomen (hoofdstuk 12). Tot slot zullen In hoofdstuk 13 de conclusies die te trekken zijn uit dit versiag opgenoemd worden. Hierbij is te denken aan of het project correct is aangepakt en of de gebruikte methoden voor onder andere beveiligrng adequaat zijn

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Computing Science
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:29
Last Modified: 15 Feb 2018 07:29
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/8846

Actions (login required)

View Item View Item