Javascript must be enabled for the correct page display

Het beleidsverkeer rond agrarisch natuurbeheer: Een studie naar de doelen, de spelers en de resultaten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) in Nederland

Nuijens, M. (2003) Het beleidsverkeer rond agrarisch natuurbeheer: Een studie naar de doelen, de spelers en de resultaten van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) in Nederland. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_2003_MNuijens.CV.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview

Abstract

Op basis van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) krijgen Nederlandse boeren geld om natuur- en landschapswaarden op hun bedrijf te verbeteren. Dit heipt de rijksoverheid haar beleidsdoelen te realiseren. Samen met het de Europese Unie financiert het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de SAN. Maar de effectiviteit van agrarisch natuurbeheer staat ter discussie. Waarom krijgen boeren geld, terwijl het rijk op natuurbeheer en natuurontwikkeling door Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten bezuinigt? In dit onderzoek staat de vraag centraal welke belangen de SAN met elkaar verbindt. Dit is de sleutel tot verbetering van de SAN. Drie vragen zijn hierbij bepalend: wat zijn de doelen van de SAN, wie zijn de spelers en wat zijn de resultaten. Allereerst bestaat tussen overheden verschil van inzicht over het nut van de SAN. Zo wil LNV vooral natuurwaarden verbeteren, cultuurlandschappen versterken en de ecologische hoofdstructuur (EHS) verder invullen, terwijl de Europese Unie de landbouw in stand wil houden en verbreden. Beide overheden zijn het bovendien oneens over de rol van boerencollectieven, ofwel agrarische natuurverenigingen, bij de inning van subsidies. Boeren verwelkomen de mogelijkheid op een positieve manier hun inkomen te verbeteren. Maar de administratieve lasten zijn hoog, subsidies kunnen zomaar worden verlaagd en uitbetaling loopt vertraging op. Met andere woorden: de uitvoering van de regeling is bureaucratisch en de overheid is onbetrouwbaar. Daarbij haalt slechts een beperkt deel van de agrarische bedrijven een noemenswaardig inkomen uit de SAN. De regeling is wel aanleiding geweest tot oprichting van een groot aantal agrarische natuurverenigingen, die door de rijksoverheid extra worden gesubsidieerd. Samen met boerenorganisatie LTO Nederland probeert de koepel van agrarische natuurverenigingen de SAN te verruimen. Zij yinden daarbij aansluiting met andere belangenorganisaties en kleine terreinbeherende organisaties. Belangenbehartigers van erkende terreinbeheerders staan gereserveerd tegenover de SAN. Een club als het Wereld natuurfonds is zelfs ronduit negatief. Maar de lobby van boeren naar politici is sterker. Zij vinden weerklank bij CDA en VVD, die de SAN ten gunste van grondaankoop door de staat steunen. Bovendien spelen bij de inzet van de SAN ook doelen als hervorming van de landbouw, verfraaiing van het platteland en economische ondersteuning van agrarische bedrijven een rol. Die doelen worden niet gerealiseerd door opkopen van landbouwgronden voor natuurontwikkeling. Ter verbetering van de SAN pleit ik ervoor de SAN volledig bij regionale overheden onder te brengen, te richten op lokale en specifieke doelen, open te stellen voor alle terreinbeheerders, en de rijksondersteuning van agrarische natuurverenigingen te beeindigen.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:31
Last Modified: 15 Feb 2018 07:31
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/9180

Actions (login required)

View Item View Item