Javascript must be enabled for the correct page display

De rol van ijzer in fosfaatdynamiek en plantengroei in een blauwgrasland

Ozinga, W. (1996) De rol van ijzer in fosfaatdynamiek en plantengroei in een blauwgrasland. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Drs_1996_WOzinga.CV.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview

Abstract

Soortenrijke graslanden, zoals blauwgraslanden, worden over het algemeen gekenmerkt door lage concentraties van nutriënten (met name N en P). Door een verhoogde beschikbaarheid van deze nutrienten worden veel graslanden tegenwoordig gedomineerd door slechts enkele snel groeiende soorten. In blauwgraslanden (Cirsio Molinietum) wordt de groei van de vegetatie gelimiteerd door fosfaat. Vermindering van de fosfaatbeschikbaarheid is daardoor de snelste manier om de biomassaproductie van de vegetatie te verlagen zodat er relatief betere groeicondities ontstaan voor zeldzame, langzaam groeiende soorten. De beschikbaarheid van fosfaat wordt in zure gronden vooral bepaald door fixatie van fosfaat aan ijzer. Onder bepaalde hydrologische condities kunnen hoge ijzerconcentraties leiden tot een sterk verminderde beschikbaarheid van fosfaat. In dit rapport wordt het effect beschreven van een verhoging van de ijzerconcentratie in de grond op de fosfaatbeschikbaarheid en op de plantengroei in een blauwgrasland. IJzer is toegediend in een potproef met individuele planten van 4 soorten. Daarnaast zijn intacte zoden (met en zonder vegetatie) begoten met ijzerrijk water. In de potproef leidde ijzer toevoeging aan aerobe veengrond tot een afname van de P beschikbaarheid. Dit in tegenstelling tot vernatte (anaerobe) veengrond waar ijzertoevoeging niet leidde tot een verlaging van de P beschikbaarheid. De vernatting zelf leidde tot een toename van de P beschikbaarheid ten opzichte van de aerobe veengrond. Zeldzame soorten van natte, P-arme bodems (Carex hostiana en Valeriana dioica) werden door hoge ijzerconcentraties minder in hun groei geremd dan de meer productieve soorten Agrostis canina en Holcus lanatus. Ijzertoevoeging leidt dus tot relatief betere groeicondities voor deze zeldzamere soorten ten opzichte van algemenere soorten van voedselrijkere bodems. Dit verschil was onder natte omstandigheden groter dan onder droge omstandigheden. Bij de groeiremming lijken zowel P-limitatie (P-fixatie door ijzer), als ijzertoxiciteit een rol te spelen. Onder natte omstandigheden nam de invloed van ijzertoxiciteit waarschijnlijk toe. In de intacte zoden leidde de omringende vegetatie tot een sterk verlaging van de concentratie aan ijzerionen. Waarschijnlijk reduceert de vegetatie het effect van ijzer door immobilisatie en/of opname van ijzer.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:31
Last Modified: 15 Feb 2018 07:31
URI: http://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/9236

Actions (login required)

View Item View Item