Javascript must be enabled for the correct page display

Een volwassen benadering van het opvoeden van kuikens bij de Grote Stern (Sterna sandvicensis)

Hoffmann, F. (2000) Een volwassen benadering van het opvoeden van kuikens bij de Grote Stern (Sterna sandvicensis). Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Drs_2000_FHoffmann.CV.pdf - Published Version

Download (776kB) | Preview

Abstract

Teneinde de vraag te beantwoorden of adulte Grote Stems (Sterna sandvicensis) tijdens het broedseizoen aan de grenzen van hun vermogen werken, is een vooronderzoek t.b.v. een energetisch model gedaan. Er wordt verwacht dat oudersterns hun inspanning zullen aanpassen aan de energiebehoeftes van hun jongen. De tijdsbesteding van adulten, hun dieetsamenstelling en de energieinhoud van de voornaamste prooigroepen zijn onderzocht. Van de oudervogels werd de dagelijkse tijdsbesteding gemeten vanuit een schuilhut. Individuele aan- of afwezigheid was een maat voor foerageertijd. Van de aangeleverde prooien werd het soort bepaald Clupeiden, Ammodytidae, anders) en de lengte geschat. Het dieet van de adulten is bepaald aan de hand van een faecesanalyse. Otolieten van vissen en andere determineerbare resten zijn gebruikt om de prooisamenstelling te bepalen. De energetische inhoud van Clupeiden en Ammodytiden is bepaald aan de hand van bom-colorimetrie. De veldgegevens zijn afkomstig van Gnend (Nederland) in 1993, 1996 en 1997, en van Hirsholm (Denemarken) in 1997. De foerageertijd van een oudervogel bedroeg gemiddeld 79.8 minuten voor Clupeiden en 88.0 minuten voor Ammodytidae. Ze kan met een lineaire functie worden beschreven. De tijd dat beide ouders afwezig zijn van het nest neemt toe met de leeftijd van het kuiken. Het moment dat een kuiken het langst alleen is (vlak voor het uitvliegen), komt niet overeen met de groeipiek van het kuiken. Het dieet van de adulte Grote Sterns bleek te bestaan uit Ammodytidael Hyperoplldae, Clupea harengus, Sprattus sprattus, Gadus morhua, Meriangius met/angus, Potamoschistus minutus, Osmerus eperlanus en Nereis spec. (Po!ychaeta). Ammodytiden blijken veruit het belangrijkst, op Hirshoim ook Clupeiden (m.n. Haring). Het dieet van de ouders blijkt te verschillen van dat van de kuikens. Onverwacht was het grote aandeel Nereis. Gemiddeld bedroeg de energie-inhoud van Clupeiden 20.54 kJg1 DW (±1.42 SD) en van Ammodytidae 20.30 kJg1 OW (±1.73 SD). Om de foerageertijd nader te specificeren en om de samenstelling van het dieet bepaald aan de hand van faecesanalyses te verivieren zijn waarnemingen nodig van op zee foeragerende stems. Aan de hand van gegevens uit deze studie en de literatuur is een voorlopig energetisch model gemaakt. Het lijkt er in eerste instantie op dat de ouders niet tot hun fysieke limiet werken maar daar iets onder blijven. Voorts lijken de ouders eerder tijd- dan energiegelimiteerd zijn. Met de huidige gegevens is het flog niet mogelijk om het model geheel sluitend te maken. Het inschatten van de vliegkosten is moeilijk; vooral anatomische en metabolische gegevens ontbreken nog. De huidige gegevens hebben echter wet een grote indicatieve waarde.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:44
Last Modified: 15 Feb 2018 07:44
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/9417

Actions (login required)

View Item View Item