Javascript must be enabled for the correct page display

De relatie biomassa-soortendichtheid van graslandvegetaties in de Lauwerszeepolder en het stroomdal van de Drentse Aa : toetsing van een model van Grime

Hendrikse, K. and Wuring, G. (1981) De relatie biomassa-soortendichtheid van graslandvegetaties in de Lauwerszeepolder en het stroomdal van de Drentse Aa : toetsing van een model van Grime. Master's Thesis / Essay, Biology.

[img]
Preview
Text
Biol_Ma_1981_KHendrikse.CV.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Dit verslag geeft de resultaten van een onderzoek naar de relatie tussen biomassa en soortendichtheid in verschillende graslandvegetatjes in de Lauwerszeepolder en het Drentse As gebied. Doel van het onderzoek was een model van Grime voor deze relatie te toetsen. Volgens Grime wordt de relatie tussen biomassa en soortendichtheid in een vegetatie bepaald door de mate van stress en disturbance in de habitat. De plantensoorten in een vegetatie zijn aangepast aan die milieu omstandigheden door middel van een, in evolutionaire zin ontwikkelde strategie. Deze groepen van soorten met een bepaalde strategie dragen een aantal kenmerken die mode de structuur van de vegetatie bepalen, en op die manier bepalend kunnen zijn voor de soortendichtheid bij een zekere standing crop. Volgens Grime kan men de vegetatie classificeren naar standing crop en soortendichtheid op grond van de hoeveelheid stress en disturbance in de habitat. Onder invloed van het beheer, die de mate van stress en/of disturbance beïnvloedt, kan die relatie biomassa-soortendichtheid veranderen. In dit onderzoek hebben wij getracht na te gaan in hoeverre bovenstaande op gaat voor twee graslandsystemen in Noord-Nederland, te weten de vegetaties in de Lauwerszeepolder en het stroomdal van de Drentse As. 8ovendien wilden we weten welke waarde een dergelijk model heeft voor het beheer van de vegetaties. Er zijn verschillende vegetaties bemonsterd op biomassa ('standing crop + litter') en soortendichtheid ten tijde van de maximale standing crop. De Lauwerszeepolder is een nog relatief jong ecosysteem, waar we gemonsterd hebben op plaatsen die verschillen in zout- en lutumgehalte van de bodem. Het stroomdal van de Drentse As is een rijper ecosysteem en er zijn vele graslanden in beheer bij Staatsbosbeheer. Deze graslanden worden meest extensief beheerd, voornamelijk als hooiland. Wij hebben gemonsterd op percelen die verschillen in wijze of lengte van beheer, en in ligging ten opzichte van de beek. In de verschillende vegetaties zijn ad random twee monsters van 50x50 cm genomen. Binnen dit oppervlak van 0.25 m zou de mate van stress en/of disturbance in de habitat homogeen zijn. Voor deze monsters is het drooggewicht bepaald van de hoeveelheid levend en dood materiaal en van de meest dominante soorten apart. Tevens is van verschillende vegetaties uit het Drentse Aa gebied de strategie van de plantensoorten bepaald. De resultaten van ons onderzoek wijzen uit dat het model voor de relatie tussen biomassa en soortendichtheid van Grime (1G7O) in grote lijnen opgaat voor de bemonsterde vegeteties in beide graslandsystemen. Ook de strategie van de soorten van een bepaalde vegetatie lijkt over het algemeen te corresponderen met het habitat type van die vegetatie. Hierbij zijn echter wel enige kanttekeningen te plaatsen, vooral ook met betrekking tot de toepasbaarheid voor het beheer van graslanden. De maximale soortendichtheid is per gebied verschillend. Dit blijkt niet alleen voor de bemonsterde vegetaties van de Lauwerszeepolder en de Drentse Aa op te gaan, twee gebieden met een verschil in ontwikkelingsstadium en milieuomstandigheden, maar ook verschillende kleinere landschapseenheden binnen het stroomdalreservaat van de Drentse Aa vertonen verschillen in de maximale soortendichtheid. Hier ligt een schaal probleem, aangezien we zelfs op één perceel de geschetste relatie kunnen aantreffen. Dit levert moeilijkheden op ten aanzien van de toepassingen in het beheer. Immers het 'verschralingsbeheer' is gericht op een verhogen van de soortenrijkdom, die nu kennelijk voor elk gebied anders kan zijn.

Item Type: Thesis (Master's Thesis / Essay)
Degree programme: Biology
Thesis type: Master's Thesis / Essay
Language: Dutch
Date Deposited: 15 Feb 2018 07:51
Last Modified: 15 Feb 2018 07:51
URI: https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/10658

Actions (login required)

View Item View Item