Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Name | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 22.

Thesis

Bakker, N. (1981) Successie van juncussoorten in het stroomgebied van de Drentsche A. Master's Thesis / Essay, Biology.

Been, T.H. (1981) Zomermastitis en de hypothese van de rol van Hydrotaea irritans (Fallén) (diptera, muscidae) als vector van de ziekte. Master's Thesis / Essay, Biology.

Biezenaar, P.J.M. (1981) Overzicht van in hard substraat borende mariene evertebraten en de funktionele morfologie van het boorapparaat. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bijpost, S. (1981) Populatie dynamica van Melampyrum pratense L. : een beschrijvend en experimenteel onderzoek naar de ontwikkeling van de planten in verschillende dichtheden. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bloem, J. (1981) Het effekt van ijzer en mangaan op vier Cirsiumsoorten, gerelateerd aan "natte" en "droge" milieus. Master's Thesis / Essay, Biology.

Boer, W. de (1981) Vergelijking van enkele aspecten van de autoecologie van een aantal (blauw)graslandplanten. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dallinga, H. and Tjaden, P. (1981) Vijf jaar maaien en beweiden op het 'Westerholt' : onderzoek naar het effect van enkele sedert 1972 toegepaste beheersmaatregeleni, waaronder beweiding door schapen, op een grasland- en heidevegetatie in het Drentsche A-gebied. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dijk, B. van (1981) Plantaardige produktie en begrazing door schapen in de Lauwerszeepolder. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dijk, P. van and Kerssies, H. (1981) Kolonisatie van kunstmatige gaps in madelanden. Master's Thesis / Essay, Biology.

Doorn, M. van (1981) Het gebruik van herbiciden in openbaar groen en de gevolgen voor bodem en bodemleven. Master's Thesis / Essay, Biology.

Gijn, A. van (1981) Stuifzand bij Odoorn. Master's Thesis / Essay, Biology.

Haas, F. de (1981) De torenvalk : broedseizoen en voortplantingssucces. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hendrikse, K. and Wuring, G. (1981) De relatie biomassa-soortendichtheid van graslandvegetaties in de Lauwerszeepolder en het stroomdal van de Drentse Aa : toetsing van een model van Grime. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hermans, E. and Lans, W. van der (1981) Bodemfosfaat en vegetatie : een analyse van enkele invloedsfactoren op de beschikbaarhejd van fosfaat voor de vegetatie en de invloed hiervan op de vegetatiesamenstelting met behulp van enkete ordinatietechnieken. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hiemstra, J. (1981) Een aantal aspecten van de parasitaire levenswijze van Rhinanthus serotinus (De Grote Ratelaar). Master's Thesis / Essay, Biology.

Jans, P. and Wijck, C. van (1981) Een synoecologisch onderzoek van het Lolio-potentillion in Zeeland. Master's Thesis / Essay, Biology.

Loeff, E. and Stam, J.J. (1981) Rekreatie en natuur in de Appelbergen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Masman, D. (1981) De torenvalk : voedsel en voortplantingsgedrag. Master's Thesis / Essay, Biology.

Penterman, E. (1981) Studie van de bodem in het beekdal van het Anloërdiepje. Master's Thesis / Essay, Biology.

Smit, P.T. and Veenker, W. (1981) Ethologies onderzoek naar homoseksualiteit, kulturele invloeden en de ethologie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Swaay, N. van (1981) Induktie en selektie van chloraatresistente mutanten in celcultures van Nicotinana tabacum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Vreugdenhil, B. and Wieren, S. van (1981) De veranderingen in de vegetatie na drie jaar maaien en beweiden op het "Westerholt". Master's Thesis / Essay, Biology.

This list was generated on Thu Jul 18 12:27:29 2024 CEST.