Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Name | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Bosma, W. (1984) De invloed van voeding, vocht en dichtheid op de groei van Lychnis flos-cuculi en Cardamine pratensis. Master's Thesis / Essay, Biology.

Braaksma, A.J. (1984) De invloed van verschillende beheersmaatregelen op de kweldervegetatie van Schiermonnikoog. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brandsma, O. (1984) De zaadbank in relatie met samenstelling en structuur van de vegetatie op het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brandsma, O. (1984) Micropatronen in de door schapen beweide graslandvegetatie van het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brinkman, J. and Engels, F. (1984) Het voorkomen van de Grote ratelaar in relatie tot de vegetatie en het grondwater in twee Noord-Nederlandse beekdalen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dallinga, H. and Schoenmakers, M. (1984) Populatieveranderingen bij de ooievaar Ciconia ciconia ciconia in de periode 1850-1975. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dijkstra, C. and Schulte, W.A. (1984) Werkdocument Pinkenbeweiding en vegetatie op de Schildhoek en de Pampusplaat. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dijkstra, M. (1984) Enkele mogelijke oorzaken van verschillen in vegetatie tussen de onbeweide en de door jongvee beweide Oosterkwelder, Schiermonnikoog. Master's Thesis / Essay, Biology.

Drenth, W. and Oosterbaan, M. (1984) Bossen en begrazing : een onderzoek naar de invloed van begrazing op de bosstructuur en bosontwikkeling in het New Forest. Master's Thesis / Essay, Biology.

Heerdt, G. ter (1984) Veranderingen en verschillen in de bodem na 10 jaar maaien en beweiden op het "Westerholt". Master's Thesis / Essay, Biology.

Heerdt, G. ter and Schutter, A. (1984) Resultaten van 10 jaar maaien en beweiden op het "Westerholt". Master's Thesis / Essay, Biology.

Hendriks, A. (1984) Het effect van de vegetatie op kieming en vestiging bij 15 kunstmatig geïntroduceerde plantensoorten op het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hermelink, A. (1984) Karotypische veranderingen in weefsel- en celkweken van de aardappel, Solanum tuberosum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hoffen, D. van (1984) Oppervlakteverzilting van ontziltende gronden in de Lauwersmeerpolder : Onderzoeksperiode: maart — juni 1983. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jongman, M. (1984) Over de populatiebiologie van Agrostis stolonifera L. IV: Relatieve groeisnelheid. Master's Thesis / Essay, Biology.

Klooker, J. and Moerenhout, M. and Pas, M. and Rotink, K (1984) Een onderzoek van bodem en vegetatie in de Madeveengronden van het Peizerdiep. Master's Thesis / Essay, Biology.

Koeneman, M.N. (1984) Theorievorming in de gerontologie : een korte analyse van enige algemene misverstanden en gebreken in de theoretische gerontologie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Looijen, J. and Looijen, R. and Zomer, H. (1984) Tien jaar begrazing op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog : het verband tussen veranderingen in vegetatie, het terreingebruik door de pinken en de kwaliteit van het gewas. Master's Thesis / Essay, Biology.

Nugteren, J. van (1984) De vochtgebondenheid van plantensoorten. Master's Thesis / Essay, Biology.

Olde Loohuis, J. and Wemmenhove, A. (1984) De invloed van maaien en afvoeren op de bodemvruchtbaarheid. Master's Thesis / Essay, Biology.

Voortman, E. and Bos, M. (1984) De invloed van bladreductie op de relatieve groeisnelheid en het biomassaprecentage van een vijftal graslandsoorten in het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Vries, E. de (1984) Solanum tuberosum : electrische fusie van celsuspensie- en bladprotoplasten en een nadere karakterisering van 5-methyltryptofaan-resistente cellijnen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Winter, L. (1984) De invloed van inteelt op populaties van Rhinanthus serotinus. Master's Thesis / Essay, Biology.

Zwerver, P. (1984) Vergelijkend onderzoek naar zoutresistentie bij Salix Alba L., Salix Repens L. en Salix Aurita L. Master's Thesis / Essay, Biology.

This list was generated on Wed Jul 17 06:51:37 2024 CEST.