Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Name | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Baarda, G. (1987) Het gedrag van diplochromosomen in beginnend callus van Solanum tuberosum L. tijdens de mitose. Master's Thesis / Essay, Biology.

Baarda, Gert (1987) Invloed van DNA-syntheseremmers op de polyploïdisatie tijdens callusinductie aan bladexplantaten van Solanum tuberosum L. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bekker, D.L. (1987) Resultaten van 15 jaar maaien en beweiden op het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bos, J. van den (1987) De Nieuwlanden : oud bouwland; extensief begraasd. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bos, J. van den (1987) De invloed van grote herbivore zoogdieren op de vegetatiestruktuur. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brongers, M. and Tonckens, J. and Hart, M. 't (1987) Vijftien jaar beweiding Oosterkwelder Schiermonnikoog. Master's Thesis / Essay, Biology.

Everdink, W.J. van (1987) Pogingen tot genlokalisatie bij de aardappel (Solanum tuberosum L.) d.m.v. interspecifieke somatische hybridisatie met Nicotiana plumbaginifolia. Master's Thesis / Essay, Biology.

Ex, J. (1987) Graslandvegetatie in beheersgebieden : welke natuurwaarden zijn mogelijk in graslandvegetaties bij een rendabele landbouw? Master's Thesis / Essay, Biology.

Ex, J. and Vegter, U. (1987) De Oostelijke Vechtplassen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Heijnen, M. (1987) Positieve relatie tussen gemiddelde plantgewicht en plant dichtheid experimenteel benaderd onder zoute omstandigheden. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hofstra, Robert M. W. (1987) De invloed van grote wilde herbivoren op de soortensamenstelling en de vegetatiestructuur van de door Acacia Tortilles gedomineerde savannevegetatie in Oost Afrika. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hoogveld, J. (1987) Een testplantexperiment in het kader van onderzoek naar verschraling. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hutjes, R. (1987) De stikstofkringloop in de Lauwersmeer : gemeten en gesimuleerd. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jalink, M. (1987) Optimalisatie van de voortplanting bij de torenvalk. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jansen, C. and Meinders, G. (1987) Direkt observeerbaar gedrag, klinische aktivatie maten en hun onderlinge samenhangen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jongman, M. (1987) Effekten van verdroging op twee beekdalvegetaties. Bachelor's Thesis, Biology.

Kamermans, P. (1987) Kontaminanten, bioindikatoren en monitoring in het mariene milieu in het algemeen en de waddenzee in het bijzonder. Master's Thesis / Essay, Biology.

Kroeze, C. and Blom, C. (1987) Aluminium en mangaan. Master's Thesis / Essay, Biology.

Lankreyer, H. (1987) Vegetatiedynamica van natte hooilanden : toepassing van het WAFLO—II model op een ontwaterd hooiland. Master's Thesis / Essay, Biology.

Leeuw, J. de (1987) Decompositiemetingen in het Lauwersmeergebied t.b.g. model "Egras". Master's Thesis / Essay, Biology.

Meijer, R.G. (1987) Alliphes in Wonderland : effekten van de populatieontwikkeling van de mesofauna op de stikstofmineralisatie van de grond. Master's Thesis / Essay, Biology.

Meijer, R.G. (1987) Vergelijking tussen de ekologische strategieën van mijten en springstaarten. Master's Thesis / Essay, Biology.

Rijssel, M. van (1987) De karakterisatie van het phenylalanine-dehydrogenase van Nocardia SP. 239. Master's Thesis / Essay, Biology.

Tonckens, J. (1987) Standplaatsbeschrijving van Arnica montana en Deschampsia flexuosa in een heischraal grasland met betrekking tot enkele chemische faktoren in de bodem. Master's Thesis / Essay, Biology.

Vogel, J. (1987) Het weer als faktor in de vegetatiedynamiek van natte hooilanden. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wal, J.T. van der (1987) Canonische correspondentie analyse. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wal, J.T. van der (1987) VG-Pack : manual. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wal, J.T. van der (1987) VG-Pack : progammers manual. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wesselingh, R.A. (1987) Fenotypische variatie binnen en tussen populaties van Phyteuma Nigrum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Winter, R. de (1987) Fourageerstrategieën in rotgansgroepen : de relatie van groepsplaats met status, fourageergedrag en terreinkeuze. Master's Thesis / Essay, Biology.

This list was generated on Fri Jun 21 12:44:43 2024 CEST.