Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Name | Item Type | No Grouping
Jump to: B | E | H | J | K | L | M | R | T | V | W
Number of items: 30.

B

Baarda, G. (1987) Het gedrag van diplochromosomen in beginnend callus van Solanum tuberosum L. tijdens de mitose. Master's Thesis / Essay, Biology.

Baarda, Gert (1987) Invloed van DNA-syntheseremmers op de polyploïdisatie tijdens callusinductie aan bladexplantaten van Solanum tuberosum L. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bekker, D.L. (1987) Resultaten van 15 jaar maaien en beweiden op het Westerholt. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bos, J. van den (1987) De Nieuwlanden : oud bouwland; extensief begraasd. Master's Thesis / Essay, Biology.

Bos, J. van den (1987) De invloed van grote herbivore zoogdieren op de vegetatiestruktuur. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brongers, M. and Tonckens, J. and Hart, M. 't (1987) Vijftien jaar beweiding Oosterkwelder Schiermonnikoog. Master's Thesis / Essay, Biology.

E

Everdink, W.J. van (1987) Pogingen tot genlokalisatie bij de aardappel (Solanum tuberosum L.) d.m.v. interspecifieke somatische hybridisatie met Nicotiana plumbaginifolia. Master's Thesis / Essay, Biology.

Ex, J. (1987) Graslandvegetatie in beheersgebieden : welke natuurwaarden zijn mogelijk in graslandvegetaties bij een rendabele landbouw? Master's Thesis / Essay, Biology.

Ex, J. and Vegter, U. (1987) De Oostelijke Vechtplassen. Master's Thesis / Essay, Biology.

H

Heijnen, M. (1987) Positieve relatie tussen gemiddelde plantgewicht en plant dichtheid experimenteel benaderd onder zoute omstandigheden. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hofstra, Robert M. W. (1987) De invloed van grote wilde herbivoren op de soortensamenstelling en de vegetatiestructuur van de door Acacia Tortilles gedomineerde savannevegetatie in Oost Afrika. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hoogveld, J. (1987) Een testplantexperiment in het kader van onderzoek naar verschraling. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hutjes, R. (1987) De stikstofkringloop in de Lauwersmeer : gemeten en gesimuleerd. Master's Thesis / Essay, Biology.

J

Jalink, M. (1987) Optimalisatie van de voortplanting bij de torenvalk. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jansen, C. and Meinders, G. (1987) Direkt observeerbaar gedrag, klinische aktivatie maten en hun onderlinge samenhangen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jongman, M. (1987) Effekten van verdroging op twee beekdalvegetaties. Bachelor's Thesis, Biology.

K

Kamermans, P. (1987) Kontaminanten, bioindikatoren en monitoring in het mariene milieu in het algemeen en de waddenzee in het bijzonder. Master's Thesis / Essay, Biology.

Kroeze, C. and Blom, C. (1987) Aluminium en mangaan. Master's Thesis / Essay, Biology.

L

Lankreyer, H. (1987) Vegetatiedynamica van natte hooilanden : toepassing van het WAFLO—II model op een ontwaterd hooiland. Master's Thesis / Essay, Biology.

Leeuw, J. de (1987) Decompositiemetingen in het Lauwersmeergebied t.b.g. model "Egras". Master's Thesis / Essay, Biology.

M

Meijer, R.G. (1987) Alliphes in Wonderland : effekten van de populatieontwikkeling van de mesofauna op de stikstofmineralisatie van de grond. Master's Thesis / Essay, Biology.

Meijer, R.G. (1987) Vergelijking tussen de ekologische strategieën van mijten en springstaarten. Master's Thesis / Essay, Biology.

R

Rijssel, M. van (1987) De karakterisatie van het phenylalanine-dehydrogenase van Nocardia SP. 239. Master's Thesis / Essay, Biology.

T

Tonckens, J. (1987) Standplaatsbeschrijving van Arnica montana en Deschampsia flexuosa in een heischraal grasland met betrekking tot enkele chemische faktoren in de bodem. Master's Thesis / Essay, Biology.

V

Vogel, J. (1987) Het weer als faktor in de vegetatiedynamiek van natte hooilanden. Master's Thesis / Essay, Biology.

W

Wal, J.T. van der (1987) Canonische correspondentie analyse. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wal, J.T. van der (1987) VG-Pack : manual. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wal, J.T. van der (1987) VG-Pack : progammers manual. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wesselingh, R.A. (1987) Fenotypische variatie binnen en tussen populaties van Phyteuma Nigrum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Winter, R. de (1987) Fourageerstrategieën in rotgansgroepen : de relatie van groepsplaats met status, fourageergedrag en terreinkeuze. Master's Thesis / Essay, Biology.

This list was generated on Sun Jun 23 18:36:09 2024 CEST.