Javascript must be enabled for the correct page display

Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Name | Item Type | No Grouping
Jump to: Thesis
Number of items: 26.

Thesis

Alma, W. and Jansen, H. and Pathuis, W. and Wieringa, F. (1983) Bodemekologische vergelijking van een biologisch-dynamisch en een gangbaar veeteelt-bedrijf te Doldersum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Berkel, B. van and Schoemaker, R. (1983) Micro-patronen in de door schapen beweide graslandvegetatie van het Westerholt. Deel2: mogelijke verklaringen voor het in stand houden van het micropatroon op basis van verschillen in productiviteit, structuur en kwaliteit van de vegetatie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Blom, J. (1983) Het belang van het kiemplantenstadium in de populatiedynamica van Rhinanthus serotinus. Master's Thesis / Essay, Biology.

Broek, H. van den and Weesjes, G. (1983) Demografie van Zeekraal en Zilte Schijnspurrie onder waterwild begrazing in de Lauwerszeepolder : een studie naar het lot van de zaden in de 10e winter. Master's Thesis / Essay, Biology.

Broekhuijsen-de Hes, S.F. (1983) Boeren en andere buitenlui : scriptie over ruimtelijk beleid van de gemeente Haren met name in het buitengebied van de Onner- en Oostpolder. Master's Thesis / Essay, Biology.

Brugman, P. (1983) Rhinanthus serotinus : gastheer-parasietrelatie in samenhang met het aantalsverloop. Master's Thesis / Essay, Biology.

Dijk, E. (1983) Genetisch-taxonomische studie ter onderkenning vanhybridisatieverschijnselen binnen het Juncus Articulatus-aggregaat en tussen Carex Nigra en Carex Aquatilis. Master's Thesis / Essay, Biology.

Donk, R. van and Visser, H. (1983) De werking van de response analyse en het dynamisch groeimodel, toegepast op vegetatiepatronen in de Lauwerszeepolder. Master's Thesis / Essay, Biology.

Fennema, F. (1983) Hechting en groei bij Striga hermonthica en Rhinanthus angustifolius : een ouderdoms- en voedingsprobleem? Master's Thesis / Essay, Biology.

Finkers, W. (1983) Over de populatiebiologie van Agrostis stolonifera L.; III: Zouttolerantie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Friso, B. and Esch, J. van (1983) Een wiskundig model van de vegetatiedynamiek in een begraasd gebied. Master's Thesis / Essay, Biology.

Heringa, R.A. (1983) Onderzoek naar de relaties tussen typen van Rhinanthus, in de reeks van minor naar serotinus, en hun omgeving in enkele madelanden van de middenloop van de Drentsche A. Master's Thesis / Essay, Biology.

Hoeksema, J. (1983) Het effect van borium op de kieming en de groei van een aantal tuinbouwgewassen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Jonkman, M. and Hoogveld, J. (1983) Boeren in waterland. Master's Thesis / Essay, Biology.

Kruijer, J.D. (1983) Over de Populatiebiologie van Agrostis stolonifera L. : Strategie en Polyploïdie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Meijer, R.G. and Zwerver, J.P. (1983) Een bijdrage aan de fytogynaekologie van vijf Salix species. Master's Thesis / Essay, Biology.

Oosterbaan, M. (1983) Enkele factoren die een rol spelen bij het populatieverloop van de grote ratelaar in de successie. Master's Thesis / Essay, Biology.

Oostijen, F. (1983) De betekenis van soortspecifieke verschillen bij de detectie van ruimtelijke variatie in chemische bodemvruchtbaarheid. Master's Thesis / Essay, Biology.

Platteeuw, M. and Spaans, B. (1983) Beweiding : een zinvol beheer ten behoeve van waterwild? Master's Thesis / Essay, Biology.

Pot, R. (1983) Ontziltingsgeschiedenis van enkele oevers in de Lauwerszeepolder onderzoeksperiode: april-augustus 1980. Master's Thesis / Essay, Biology.

Russchen, P. (1983) Mogelijke oorzaken van de uitbreiding van lage kweldersoorten onder beweiding met jongvee. Master's Thesis / Essay, Biology.

Sjoukes, K. (1983) Secundaire plantenstoffen in een eikenbos : Tanninen. Master's Thesis / Essay, Biology.

Smit, Henk (1983) Onderzoek naar de mutagene werking van styreendibromide bij Vicia faba. Master's Thesis / Essay, Biology.

Valen, T. van (1983) Groeianalyse van Lolium perenne, Holcus latanus en Anthoxanthum odoratum. Master's Thesis / Essay, Biology.

Visser, Richard (1983) Solanim tuberosum: isolatie van tryptofaan-ana1ogen resistente cellijnen en de mogelijkheden van I g sedimentatie en elektrische fusie van protoplasten. Master's Thesis / Essay, Biology.

Wouda, A (1983) Seizoensfluctuaties in minerale nutriëntengehaltes in planten. Master's Thesis / Essay, Biology.

This list was generated on Sun Jun 16 03:48:19 2024 CEST.